Älvåkersgatan – Karlstad

VA & Markarbeten

Den sista delen av Älvåkersgatan på Råtorp skall få ny toppbeläggning och nya VA-ledningar