Älvgatan

Markarbeten

Projektfakta

Plats
Älvgatan i Karlstad

Delprojekt
Markytor
Bryggor
Altaner
Fontän m.m.

Vackra Älvgatan i Karlstad får sig en ombyggnad med nya markytor och trivselfaktorer så som fontän etc. Även nya bryggor och altaner längs med Klarälven byggs för en ny lokal samlingsplats.