Edsgatan

VA

Ett stort projekt uppdelat i flera entreprenadetapper, vilket innebär att boende runt om Alstern skall gå över till kommunalt vatten och avlopp. Detta för att minska miljöpåverkan och problemen som uppstår med läckande trekammarbrunnar.