Exploateringsområde – Färjestad

Markarbeten

På Färjestad planeras ett stort antal fastigheter som vi har fått uppdraget att utföra markarbetena för.