Gitarrgatan – Kronoparken

Utemiljö

Utemiljön på Gitarrgatan får sig en upprustning.