Hagalundsvägen

Rondeller, vägar, VA och infrastruktur

Ett av våra större projekt som innebar en total ombyggnad av Hagalundsvägen beläget på Wåxnäs i centrala Karlstad. Flertalet rondeller och vägar med tillhörande VA och infrastruktur.