ICA & lokalgata – Hammarö

Markarbeten

Projektfakta

Plats
Nolgård – Hammarö

Delprojekt
Utemiljö
Grundarbeten

Ute på Nolgård gör vi nu iordning marken för nya ICA. Vårt åtagande innefattar grovplanering, utemiljö och överbyggnad för grunden.
Butiken förväntas öppna i början på nästa år.