Järpetan – Karlstad

Cirka 1000m utbyggnad av VA

Projektet avser utbyggnad av kommunalt VA på Järpetan. Ca 1000 m VA, byggnation av pumpstation samt uppställningsyta vid pumpstation.