Karlstadstråket Etapp 1 & 2

En helt ny busslinje genom Karlstad

Ett nytt busstråk genom Karlstad med en dedikerad busslinje, denna skall snabba på hålltiderna för Karlstadborna framöver.

Här har vi fått förtroendet att bygga både etapp 1 & 2 mitt i Karlstad, med diverse brobyggen, VA och gator.