Lillängshamnen – Hammarö

Markarbeten

Nedanför de nybyggda fastigheterna vid lillängshamnen så bygger vi nu om utemiljön och hamnens utseende.