Packhusgatan – Karlstad

VA & Vägarbeten

Den sista etappen av Packhusgatan innebär ombyggnad av VA och väg, bland annat med en rondell.