Kvistrumsgatan

VA

Projektfakta

Plats
Kvistrumsgatan i Karlstad.

Delprojekt
Va-arbete.

Ny överbyggnad på vägen.

 

Va-arbeten i Råtorp på Kvistrumsgatan.

Omläggning av befintligt spillvatten och vatten.

Nyläggning av dagvatten med utlopp i Klarälven.