Verksamhet

Oavsett om det gäller stenläggning på en innergård eller markarbeten för ett helt köpcentrum tar vi oss an jobbet med all den kompetens och erfarenhet vi har samlat på oss under åren.

 

Mark och anläggning

Ett av våra verksamhetsområden är mark- och anläggningsarbeten där vi agerar som både under-, utförande- och totalentreprenör. Många är de jobb vi utfört genom åren, bl.a. centrumanläggningar, industriområden, kyrkogårdar, utemiljöer, bostadsområden, trafiksäkerhetshöjande åtgärder åt Vägverket, VA-arbeten, mm. Mindre nybyggen och servicearbeten utförs av vår serviceavdelning. Vi arbetar tillsammans med företag, kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner. Flertalet uppdrag sker i form av mångåriga årsavtal.

Betongarbeten

Vår betongavdelning utför grundläggningsarbeten, allt från småhus till större industriprojekt. Vi utför även avancerade formgjutningar. En av våra specialiteter är hårdbetong för tex. golv med stor förslitning och belastning.

Fastighetskötsel

Sten & Vägarbeten var bland de första privata företagen i Sverige, 1967, som på entreprenad utförde yttre fastighetsskötsel åt ett kommunalt bostadsbolag. Vi åtar oss skötseluppdrag av den yttre miljön åt kommunala och privata fastighetsägare. Vår avdelning ansvarar också för skötseln av grönytor under garantitiden i våra egna projekt.

Även snöröjning och sopning är en del av vårt erbjudande.

Stängsel

Vi utför montering av områdesskydd i form av nätstängsel samt svetsade paneler för högklassigt säkerhetsskydd till bl a. flygplatser, fängelser och kraftindustrin. Självklart utför vi service och underhåll på monterade anläggningar, samt ombesörjer även larm och grindautomatik.

Verkstad

För att säkerställa att produktionen alltid fortlöper så bra som möjligt har vi en egen verkstad som snabbt avhjälper fel.