Från arkivet

Mot 90-talet

Samtliga bilder är från Projekt Eda Kyrka, där vi byggde ut kyrkogården år 1989.

Första bilden bjuder på en trevlig vy över det stora arbetsområdet där allt rullar på. Tommy Johansson är huvudpersonen på bild nummer två tillsammans en inhyrd grävmaskinist via Värmlandsschakt. På tredje bilden hittar vi Tommy Johansson och vår VD Per-Erik Edhlund som står och diskuterar dagens agenda. Återigen är Tommy Johansson med och på den fjärde bilden fluktar han, vilket innebär att man kontrollerar schakt höjderna. Den sista bilden visar en vacker överblick på den befintliga kyrkogården och i bakkanten den nya underbyggnationen.

Vi lägger märke till att de maskiner som användes var grävmaskin av typen Åkerman H14, Dumprar och en lastmaskin av modellen Lundberg 342.

Det här projektet beskrivs av våra äldre medarbetare som ett trevligt bygge som pågick ungefär ett år. Beställarens ombud var Arne Dahlbäck. Vi på Sten & Vägarbeten schaktade, transporterade massorna till en närbelägen åker som behövde fyllas ut i ett antal svackor, nya massor köptes in och transporterades till arbetsplatsen med lastbil. Ledningsarbeten utfördes med efterföljande finarbeten där matjord lades ut för nya gräsmattor, rabatter och trädplanteringar. Vi installerade även en ny bevattningsanläggning med separat pumplösning.

Som vanligt ett gediget från våra gamla kollegor!

Läs mer om hur vi firar vårt jubileum här: https://www.sten-vag.se/aktuellt/50-arsjubileum/