Avfallsanläggning Arvika
Utförande entreprenad

Sten & Vägarbeten bygger ny företagsramp på avfallsanläggning i Arvika

På uppdrag av Arvika kommun utför Sten & Vägarbeten arbetet med att verkställa en ny företagsramp på Mossebergs avfallsanläggning i Arvika. Det nya området på ca 2500 kvadratmeter ska underlätta sorteringen för företagen i området.

Sten & Vägarbeten har i en utförande entreprenad genomfört arbetet med att verkställa den nya rampen för företag vid Mossebergs avfallsanläggning. Genom att avskilja företag och privatpersoner hoppas kommunen på en bättre sortering av avfall. Området inkluderar 8 stycken 40 kubiks containrar samt 8 mindre för elektronik och diverse säsongsbaserad sortering. Arbetet som startade innan årskiftet förväntas vara klart i mitten av maj.

– Vi har schaktat bort befintligt avfall som fanns på platsen för att sedan lägga krossmaterial, t-stöd och nya dagvattenledningar. Under mitten av april färdigställdes asfalteringen för att slutligen komplettera med vägmarkeringar, förklarar Karl-Erik Granqvist, Sten & Vägarbeten.   

Under 2018-2019 utförde Sten & Vägarbeten på uppdrag av Arvika kommun arbetet med att bland annat stensätta och asfaltera det svårt brandskadade kvarteret “Posten” i anslutning till Arvika torg

– Vi är precis lika nöjd med arbetet vid avfallsanläggningen som vid vårt tidigare samarbete när vi rustade upp Arvikas stadstorg. Kommunikationen mellan oss har fungerat väldigt bra. Sten & Vägarbeten är mycket ansvarstagande i sitt arbete, säger Christian Hasselberg projektledare på Arvika kommun.