Avvikelser & Visselblåsning

Här kan du lämna in Avvikelser, Tillbud & Visselblåsa

Visselblåsning

Lämna in visselblåsning i formuläret så skickas detta till HR-ansvarig för utredning. Du kan också skicka brev (märk HR-ansvarig) eller ringa vår HR-ansvarige enligt uppgifter på kontaktsidan.

Avvikelser & Tillbud

Lämna in avvikelser & tillbud i formuläret så skickas detta till kvalitetsansvarig för utredning.