MARK OCH ANLÄGGNING

Vi erbjuder

Helhetslösningar inom mark och anläggning

Vi utför alla typer av arbeten inom mark och anläggning – allt ifrån markarbeten och stenarbeten till grundläggning och VA-arbeten. Med mer än 70 års erfarenhet i branschen kan vi garantera att vi alltid ger högsta kvalitet på våra utförda insatser.

Vårt erbjudande är flexibelt precis som oss, det är du som kund som bestämmer om endast utförandet av projektet behövs eller om det är en helhetslösning med projektering som erfordras. När det gäller våra tjänster inom mark och anläggning, riktar vi oss främst mot de offentliga och företag, men hjälper till i privata projekt vid mån av tid.

Mark och anläggning

Markarbeten

Schakt och fyll behövs i alla projekt, en otjänlig mark kan ge stora problem om detta inte sköts rätt. Projektering och masshantering är viktiga parametrar så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.

Stenarbeten

Vi utför allt inom stenläggning, från plattsättning till restaurering av kallmurar.

Ytskiktsarbeten

Efter markarbeten så behöver ytan ställas iordning, vi utför alla ytor. Asfalt, plattor, gummi, gräs med tillhörande utrustning ovan mark.

Grundläggning

Rätt grundarbete är de viktigaste som finns vid en byggnation. Vi står för helheten upp till färdig betongplatta.

VA-arbeten

Vi utför alla typer av VA-arbeten. Allt från tryckavloppssystem och pumpstationer till mindre jobb som  dräneringsarbeten.

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta kalkylen

Kalkylaavdelningen
Mark och anläggning
varför ska du välja oss?

Våra styrkor inom mark och anläggning

heltäckande tjänster

Vi på Sten & Vägarbeten erbjuder heltäckande tjänster inom mark och anläggning. För oss är det viktigt att du som kund får en lösning som passar dig och din verksamhet, därför erbjuder vi tjänster både inom både utförande och projektering. Vi har även ett systerbolag, Niwa Entreprenad AB, som kan lämna anbud och utför både små och stora byggprojekt.

trygg partner

Projekt inom mark och anläggning kräver erfarenhet, kunskap och samordning. Det kan vi erbjuda dig som kund. Med 70 år i branschen har vi en gedigen erfarenhet där vi finner lösningar som ger bästa slutresultat. Detta tillsammans med vår breda kompetens gör oss till en trygg partner, som vet vad det innebär att hantera allt ifrån små till stora projekt.

hög flexibilitet

Vi är ett bolag med korta och snabba beslutsvägar och vår företagsstruktur tillåter oss att snabbt anpassa oss till rådande omständigheter. Genom vår breda kompetens inom mark och anläggning är vi är lyhörda för dina behov och hanterar förändringar med hög flexibilitet. För oss är det viktigt att våra kunder upplever att det är enkelt att jobba tillsammans med oss. 

"En kapitalintensiv bransch som kräver att man vet vad man gör och har erfarenhet"

mark och anläggning

Ett nära samarbete som gynnar oss båda

Med korta beslutsvägar, en gedigen erfarenhet och en nära kontakt med kunden, så är vi säkra på att vi utför projekt inom mark och anläggning både produktivt och effektivt. Vi finns med hela vägen från projektering till ett färdigställt projekt.

Mark och anläggning