GRUNDLÄGGNING

Vi erbjuder

Komplett grundläggning för såväl industri som småhus

Med en bred intern kompetens och en betongcertifiering i bolaget, kan vi lova att grunden håller. Vi står för hela processen gällande grunden, allt från markarbetet och VA upp till gjutningen med tillhörande isolering.

Vid komplicerade grunder inom exempelvis industrin har vi kontakter för hållbarhetsberäkningar och framtagande av tekniska handlingar.

Indelningar

Grundläggning

Husgrunder

Vid byggnation av hus så kan vi erbjuda en helhetslösning med komplett platta på mark inklusive samtliga ledningar i grunden. Vi har erfarenhet av flertalet husgrunder, både enskilda och vid byggnation av flera större fastighetsbestånd.

Större grunder

Större industrier och fastigheter kräver mer komplexa krav på konstruktionen, och vi har nära samarbeten med konsulter som utfärdar handlingar för detta. Genom åren har vi utfört större projekt så som köpcentrum, kassuner och IKEA.

Byggnader

Vårt systerbolag Niwa Entreprenad AB lämnar anbud och utför både små och stora byggprojekt. De bygger bland annat hus, sporthallar, kontor och industrier i Värmland med omnejd. Kontakta dem för hjälp med fastighetsbyggnationer.

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta kalkylen

Kalkylaavdelningen
Grundläggning

"Vi bygger både köpcentrum och småhus. Vi hjälper dig med hela processen."

Grundläggning

Vi åtar oss allt från platta och nedåt

Ihop med våra kontakter i branschen åtar vi oss alla typer av grundarbeten inom grundläggning. Vi har varit med vid framtagandet av flera fastighetsbestånd på orörd mark och vi har skött hela processen fram till färdiga betongplattor eller plintar. Vi har exempelvis byggt flertalet större industribyggnader och köpcentrum så som IKEA Karlstad. 

Grundläggning
projekt

Fler projekt inom grundläggning