MARKARBETEN

Vi erbjuder

Vi utför alla typer av markarbeten

Sten & Vägarbeten erbjuder dig helhetslösningar inom området markarbeten. Dåliga markförhållanden kan ställa till det ordentlig om det inte åtgärdas, ofta räcker det med att byta massor, men ibland behövs både kassuner och pålning. Vi har erfarenhet inom alla områden.

Ett gediget markarbete behöver noggrant beredas och förberedas för att en grund till ett husbygge eller väg ska kunna byggas. Vi förser dig som kund med lösningar som gör dig trygg genom hela processen. Är ni osäkra på vad som erfordras inför exempelvis ett industri- eller husbygge tveka inte till att kontakta oss.

markarbeten
Indelningar

Markarbeten

Schakt

Vi utför säkra schakter utformade efter AMA, med sikte på miljö och ekonomiska aspekter, ofta i form av massbalansering och tipplösningar. Vi anpassar arbetssättet efter rådande förhållanden i våra markarbeten.

Fyll

Rätt fyllnadsmaterial är väsentligt vid markarbeten. Överbyggnaden anpassar vi  till ändamålet. Vi har erfarenheten och kompetensen att hjälpa dig att välja rätt material för grundarbetet.

Grundsäkring

Ibland räcker inte byte av massor för att få stabilitet. Vi har bra etablerade kontakter för bland annat pålning och kan utföra den lösning som passar dig och din verksamhet på bästa sätt. 

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta kalkylen

Kalkylaavdelningen
markarbeten

"Med en stor maskinpark är vi bra rustade för alla uppdrag"

Vi erbjuder

En totallösning inom mark

Inom markarbeten är avstånd till tipp och massbalansering av stor betydelse och vi försöker alltid att behålla och återanvända massorna på plats. Detta är en viktig del, inte minst för beställarens ekonomi, utan också för miljön. Vår maskinpark är modern och vi har de senaste miljöklassningarna på all vår utrustning.

Våra markarbeten är noga uträknade, och inget lämnas åt slumpen. Med solid erfarenhet i ryggen kan du lita på att utfört arbete av oss alltid är av bästa kvalitet. 

projekt

Fler projekt inom markarbete