VA-ARBETEN

små och stora projekt

Vi utför allt inom VA-arbeten

Sten & Vägarbeten arbetar med alla typer av VA-arbeten. Allt ifrån kommunala VA-saneringar och större ledningsdragningar till nybyggnationer av VA till fastigheter. VA kan verka som en dyr investering, men på sikt så blir det betydligt billigare än att få hantera de konsekvenser som en dålig anläggning kan ställa till med.

Vid mindre VA-arbeten utför vi även projekteringen själva, men vi arbetar ofta mot större utförande- & totalentreprenader.

va-arbeten
Indelningar

VA-arbeten

Nybyggnationer

Vid nybyggnation av fastigheter är VA en viktig fråga och man måste ha berg, anslutningspunkter med mera i åtanke. Vi har många års erfarenhet av dessa frågor.

Kommunalt va

En stor del i vår verksamhet är kommunala VA-saneringar och renoveringar av VA. Vi har utfört många pumpstationer och tryckavloppssystem i stora entreprenader.

Översvämningsskydd

Vid troliga vattenhöjningar i framtiden så behövs åtgärdsplaner för att säkra områden. Genom åren har vi utfört flertalet entreprenader inom detta området.

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta kalkylen

Kalkylaavdelningen

"VA är en ofta en dyr investering, men det blir dyrare att inte göra den på sikt."

Vi erbjuder

En komplett VA-lösning

Med moderna verktyg och en erfaren personal så lovar vi att du kan sluta oroa dig för vatten och avlopp framöver. Vi har såklart garanti med entreprenad- & ansvarsförsäkringar, så att du som kund kan känna dig trygg med vårt jobb.

VA är ett tekniskt avancerat område som verkligen kräver sin expertis, en felaktig anläggning kan ställa till med stora problem i framtiden. Dessa problem kan medföra stora oönskade kostnader, välj därför en stabil partner med garantier och kompetens. Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer om våra VA-arbeten. 

va