YTSKIKTSARBETEN

Vi erbjuder

Alla typer av ytskiktsarbeten

Ytskikt innefattar alla typer av beläggningar i det översta skiktet i en överbyggnad så som bland annat asfalt, fallskyddsgummi, grus, betong, gräs. Här är dimensioneringen av stor vikt för hållbarheten och livslängden. Vi på Sten & Vägarbeten utgår från dimensionering i AMA och tillsammans med våra underentreprenörer så utför vi alla typer som kan förekomma i en entreprenad. 

Ytskiktsarbeten sker i slutprocessen av projekten. Genom ett kvalitetsmässigt grundarbete innan ytskiktsarbetet får vi en helhet som håller länge. Våra kunder ställer höga krav på utfört arbete och vi vet vad som krävs.

ytskiktsarbeten
Indelningar

Ytskiktsarbeten

Asfalt

För asfalt finns i huvudsak två lager, ett så kallat bärlager och ett ytlager. Dessa två i kombination eller enskilt är noga anpassade till varje projekt. Ihop med våra UE har vi alltid rätt typ till projekten och vi har den erfarenhet som krävs.

Grus

Vare sig det finns behov av grus till grusplan eller grusväg, finns det flera grustäkter i Karlstad med omnejd som alltid har efterfrågat material att tillgå. Vid större ytor lägger vi med fördel ut materialet med väghyvel.

Övrigt

Det finns en rad andra ytskikt att välja bland vilket vanligtvis är stenläggning. Vid lekplatser används exempelvis fallskydd i gummi och vid ytor med stort slitage används ofta betong. Vi utför även flertalet gräsytor vid exempelvis golfplaner.

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta kalkylen

Kalkylavdelningen
Mark och anläggning

Val av ytskikt är viktigt, såväl estetiskt, hållbarhetsmässigt och ekonomiskt.

Vi erbjuder

Rådgivning och utförande av ytskiktsarbeten

Oavsett vilket val av ytskikt du gör, så kan vi utföra det. Överbyggnad och tillhörande dimensionering vid byggnation åtar vi oss också såklart.

ytskiktsarbeten
projekt

Fler projekt inom ytskiktsarbeten