Ytskiktsarbete Karlstad

Projektfakta

Uppdrag: Mark & anläggning

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Arvika kommun

Region: Arvika

Omsättning: 5 Mkr

Projektledare: Karl-Eric Granqvist

Stensättning av Arvika torg

Arvika torg

Under 2018 och 2019 återuppbyggde man i Arvika det svårt brandskadade kvarteret ”Posten1” i direkt anslutning till stadstorgen. När nu anslutande ytor ska slutföras så innebär det inte bara nya beläggningar utan även omdragning av trafiken i anslutning till Torget.
Vi planerar för att projektet ska genomföras i 2 delar med en större etapp under hösten 2019 och en mindre för genomförande under våren 2020
Den första delen omfattar Storgatan, Västra och Södra Torggatan samt busshållplatserna med arbetsmoment så som:
– Stensättning och asfaltering av gator/trottoarer
– Målning av linjer rutor
– Dagvattenbrunnar
– Lyktstolpar
– Sänkning av övre(norra) delen av Västra Torggatan för att säkerställa korrekt fall.
– Plantering av Träd, buskar
– Nya bänkar, cykelparkeringar, trafikskyltar, solbänkar