Projektfakta

Uppdrag: Mark & Anläggning

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Storfors Kommun

Region: Storfors

Omsättning: 6 Mkr

Projektledare: Magnus Wiklund

Ombyggnation av väg

Djupadalsgatan – Storfors

Ett av våra mindre projekt beläget i Storfors kommun. Objektet omfattar ombyggnation av Djupadalsgatan. Arbetet omfattar bland annat följande arbeten:

  • Breddning, förstärkning och justering av Djupadalsgatan
  • GC-väg parallellt med vägen
  • Busshållplatser

Syftet är att förbättra framkomligheten för gång- och cykeltrafik, få ner hastigheterna samt att uppföra nya busshållplatser för buss.