Knappstad

Projektfakta

Uppdrag: Knappstad Exploatering

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Villatomter Knappstad

Region: Hammarö

Omsättning: 10 Mkr.

Projektledare: Tomas Norberg

Mark & Anläggning

Exploateringsområde – Knappstad

Sten & Vägarbeten har fått förtroende att i ett nytt exploateringsområde genomföra VA-arbete och arbetet med att verkställa nya vägar. Området Knappstad är beläget mellan Hammarö och Karlstad utmed väg 554. Projektet innefattar nya vägar och VA för ett 30-tal nya tomter. Arbetet kommer att pågå fram till oktober 2021.