Projektfakta

Uppdrag: Markarbete

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Hammarö Kommun

Region: Hammarö

Omsättning: 2,5 mkr

Projektledare:

Exploateringsområde – Tye Skäret

Sten & Vägarbeten utför markarbetet på Hammarö. 

Projektet innefattar nybyggnad av lokalgata, VA-ledningar, samt schakt- och fyllnadsarbeten för ledningar och kablar. 

Arbetet beräknas vara klart i Juni 2022.