Projektfakta

Uppdrag: Plattformsförlängning Frykåsen

Projektform: Utförande

Kund: Trafikverket

Region: Värmland

Omsättning: 1,5 Mkr

Projektledare: Rickard Sunström Trafikverket

Plattformsförlängning

Förlängning av plattform – Frykåsens Station

Vi förlänger plattformen vid Västra Ämterviks tågstation Frykåsens Station med 40 meter längst med spåret. 

Arbetet är en del av en större upprustning av Fryksdalsbanan – en järnvägslinje som sträcker sig mellan Torsby och Kil via Sunne. Trafiken på banan har ökat och kräver därav en renovering. Vi arbetar med plattläggning, sättning av L-stöd med plattformskant samt ny belysning och väderskydd vid Frykåsens station. 

Läs om vårt projekt i Grums där vi arbetet med att tillgänglighetsanpassa befintlig stamplattform.