Projektfakta

Uppdrag: Markanläggning

Projektform: Utförande entreprenad

Kund: Hammarö kommun

Region: Hammarö

Omsättning: 6,8 Mkr

Projektledare: Magnus Wiklund

Mark & Anläggning

Hammar 1:62 – exploatering bostadsområde

Sten & Vägarbeten ska i exploateringsprojektet Hammar arbeta för att verkställa ny lokalgator, utföra VA-, schakt- och fyllnadsarbeten för kablar och fjärrvärme för ett nytt bostadsområde. Området är beläget i ett skogsområde vid Anneberg, Hammarö kommun där Riksbyggen ska bygga bostadshus.