Projektfakta

Uppdrag: Mark & Anläggning

Projektform: Underentreprenad

Kund: Niwa Entreprenad AB

Region: Dalsland

Omsättning: 6 Mkr

Projektledare: Tomas Norberg

Mark & Byggnation

Idrottshall – Dals Långed

När Bengtsfors Kommun bygger ny Idrottshall så är det Niwa Entreprenad AB som står för totalentreprenaden. Här kommer vi att jobba ihop med flertalet andra entreprenörer däribland vårt systerbolag som står för själva byggnationen av idrottshallen.