Projektfakta

Uppdrag: Stängsel

Projektform: Totalentreprenad

Kund: Linxon Sweden AB

Region: Västergötland - Kilanda

Omsättning:

Projektledare:

Kilanda

Vi har fått i uppdrag av Linxon AB att göra ett stängselarbete i Västagötaland, Kilanda.

Vi kommer utföra en 450 meters panelstängsel med platsgjuten betongbalk och elstängsel. Deletapp 1 förväntas vara klart i slutet på september 2023.