Projektfakta

Uppdrag: Mark och anläggning

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Karlstad kommun

Region: Karlstad

Omsättning: 100 Mkr

Projektledare: Tomas Norberg & Karl-Eric Granqvist

Ny Busslinje

Karlstadstråket Etapp 1 & 2

Ett av våra större projekt genom åren, detta innefattande ombyggnation av Karlstads centralgator för att få en snabbusslinje genom staden. Samtidigt passades det på att renovera broar och VA längs med vägen.

Såhär skriver kommunen: ”Karlstadsstråket har byggts under 2018 och byggnationen har pågått på flera ställen längs sträckan samtidigt. Nu är byggnationen klar och den nya snabbusslinjen började trafikera sträckan den 9 december.”

På de här platserna har vi arbetat med Karlstadsstråket:

  • Tingvallagatan, från Östra Torggatan till Eneströmsgatan
  • Längs Kungsgatan
  • Hagabron byts ut
  • Nygatan mot stenbron
  • Hagatorget
  • Rudsvägen – framförallt med nya hållplatsen vid Coop.
  • Rudsmotet – vi gör en ny trafiklösning och renoverar bron över E18
  • Nobelrondellen
  • Rud vid Rudsskolan och Nobelgymnasiet