Kanoten

Projektfakta

Uppdrag: Kvarteret Kanoten

Projektform: Utförande

Kund: Folkbo Sverige AB

Region: Värmland

Omsättning: 3 Mkr

Projektledare: Alexandre

Markarbete

Kvarteret Kanoten – Karlstad

Vid Packhusgatan i Karlstad tar en ny stadsdel form – Kvarteret Kanoten. Vi har fått förtroendet att utföra markarbetet.

Vårt arbete inkluderar betonggjutning, inre VA och in kringliggande ytskikt. Syftet med projektet är att bygga folkboende i trä. Projektet förväntas vara klart till hösten 2021.

Läs om ett liknande projekt vi genomfört i Kristinehamn.