Projektfakta

Uppdrag: Mark & anläggning

Projektform: Totelentreprenad

Kund: Trafikverket

Region: Grums

Omsättning: 4 Mkr

Projektledare: Jimmy Aldenfalk

Tillgänglighetsåtgärder för plattform

Plattform Grums järnvägsstation

Projektet är en utförandeentreprenad för Grums Plattform, tillgänglighetsåtgärder, inom Grums kommun, Värmlands län.
Åtgärden syftar till att tillgänglighetsanpassa befintlig stamplattform som idag inte uppfyller kraven för aktuell stationsklass med avseende på grundläggande utrustning, tillgänglighet och trafikinformation.