Projektfakta

Uppdrag: Karlstad kommun ramavtal

Projektform: Löpande enligt avtal

Kund: Karlstad kommun

Region: Värmland

Omsättning: ca 3 milj.

Projektledare: Anders Norelius

Norrstrand

Ramavtal – Karlstad kommun

På uppdrag av Karlstads kommun är vi med i arbetet för en förbättrad trafiksituation för fotgängare och cyklister. Nya gc-vägar, avsmalningar vid övergångställen och taktilaplattor är några av de arbeten vi på Sten & Vägarbeten AB ska utföra. 

Karlstad kommun vill främst dämpa farten vi passager samt underlätta för synskadade. Under hösten är vi och arbetar på Vävaregatan på Norrstrand där en ny cykelväg ska ta form samt tre nya övergångställen. Arbetet förväntas vara klart under november.