Projektfakta

Uppdrag: Karlstad kommun ramavtal

Projektform: Löpande enligt avtal

Kund: Karlstad kommun

Region: Värmland

Omsättning: ca 3 milj.

Projektledare: Tomas Norberg

Norrstrand

Ramavtal – Karlstad kommun

På uppdrag av Karlstads kommun är vi med i arbetet för en förbättrad trafiksituation för fotgängare och cyklister. Nya gc-vägar, avsmalningar vid övergångställen och taktilaplattor är några av de arbeten vi på Sten & Vägarbeten AB ska utföra. 

Karlstad kommun vill främst dämpa farten vi passager samt underlätta för synskadade. Under hösten 2020 var vi på Norrstrand och utformade ny cykelväg samt tre nya övergångställen. Under våren 2021 befinner vi oss på Illanda och Skåre för ytterligare åtgärder för ökad trafiksäkerhet.