Projektfakta

Uppdrag: Mark & Grundarbeten

Projektform: Utförande entreprenad

Kund: Hammarö kommun

Region: Hammarö

Omsättning: 3,6 Mkr

Projektledare: Thomas Norberg

Exploatering av mark

Rud Dalen

I det nya bostadsområdet på Rud Dalen på Hammarö planeras åtta nya villatomter om ca 1800 kvm vardera. Sten & Vägarbeten har fått förtroende att utföra markarbetet och verkställa ny gata inklusive VA-ledningar, samt schakt- och fyllnadsarbeten för ledningar och kablar till exploateringsområde på Hammarö. Projektet påbörjas under maj 2021.