Sundsta torget

Projektfakta

Uppdrag: VA

Projektform: Underentreprenad

Kund: Karlstad kommun

Region: Värmland

Omsättning: ca.3 Mkr

Projektledare: Tomas

VA-arbete

Sundsta torget – Karlstad

Sten & Vägarbeten har fått i uppdrag att installera nya VA-ledningar till Sundsta torg i Karlstad. Beställaren är Karlstad Kommun.  

Projektet inkluderar nya dricksvatten- och dagvattenledningar samt VA-servis till de nya bostäderna. Det nya VA-systemet omfattar en sträcka på 450 meter i korsningen där Ringvägen ansluter till Rudsvägen på Sundsta. Arbetet är en del av Karlstads kommuns projekt att verkställa ett nytt torg.

– Det är en rejäl stamledning som kommer att installeras med stora brunnar för att kunna hantera dagvattnet. Ledningarna är upp dimensionerade från 800 mm till 1000 mm ledningar, berättar Daniel Fredriksson lagbas.  

Delar av Rudsvägen är avstängd för trafik fram till dess att arbetet är färdigställt i början av våren 2021. I området kring det nya torget kommer bostäder och handel ge den tidigare korsningen åter liv. Arbetet inför det nya torget påbörjades under början av 2021.