Projektfakta

Uppdrag: VA

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Karlstad Kommun

Region: Karlstad

Omsättning: 20 Mkr

Projektledare: Tomas Norberg

VA-Sanering

VA-utbyggnad Edsgatan – Karlstad

Karlstad kommun har ett långsiktigt mål att byta ut gamla enskilda avlopp mot kommunalt VA runt om i kommunen. Vi fick förtroendet att fortsätta utbyggnaden av detta i Alster. En stor del av denna VA-sträcka dras där det fanns berg, vilket gjorde att större delen av projektet behövde sprängas.