Projektfakta

Uppdrag: VA

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Karlstad Airport

Region: Karlstad

Omsättning: 3 Mkr

Projektledare: Anders Norelius

Nybyggnation av Hangar

VA – Karlstad Flygplats

Karlstad får en ny och större hangar, vi fick förtroendet att stå för VA utbyggnaden. Samt elanslutning på flygplatsen i Karlstad.
Va ca 1 200 m och el 2 000 m.