Sakerhetsstangsel-Smaland

Projektfakta

Uppdrag: Stängsel

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Trafikverket

Region: Småland

Omsättning: 30 Mkr

Projektledare: Jimmy Aldenfalk

Säkerhetsstängsel vid järnväg

Säkerhetsstängsel – Småland

Trafikverket har beslutat att utöka budgeten för säkerhetsåtgärder vid järnvägar. Vi fick i uppdrag av dem att sätta upp säkerhetsstängsel i form av paneler längs med järnvägen i Småland runt om mellan flera orter på en sträcka av cirka 5 mil.