Projekt

Anläggning

Sten & Vägarbeten

Vi jobbar med projekt över hela landet

Med huvudkontoret i Karlstad och Värmland som utgångspunkt, så har vi nära till samtliga städer och orter i hela Mellansverige. Även om detta är vårt huvudsakliga verksamhetsområde åtar vi oss även projekt i hela landet. Detta innebär att vi kan hjälpa dig som kund vart du än bor i Sverige.

Traktsjobb på annan ort är något som vi är vana vid och vi har egna personal-, verktygs- och kontorsbarracker som vi tar med oss.

Jag vill veta mer

I kartan ovan kan ni se våra pågående projekt i Sverige just nu

Våra projekt

Anläggning Pågående

Exploateringsområde – Knappstad

Sten & Vägarbeten har fått förtroende att i ett nytt exploateringsområde genomföra VA-arbete och arbetet med att verkställa nya...
Läs mer »
2021-05-12
Anläggning Pågående

Hammar 1:62 – exploatering bostadsområde

Sten & Vägarbeten ska i exploateringsprojektet Hammar arbeta för att verkställa ny lokalgator, utföra VA-, schakt- och fyllnadsarbeten för...
Läs mer »
2021-04-12
Anläggning Pågående

E45 Östmarkskorset

Vi bygger om Östmarkskorset som ansluter till E16/E45 i uppdrag av trafikverket. Korsningen som idag är en viktig passage...
Läs mer »
2021-03-15
Anläggning Avslutat

Parkeringsplatser – Våxnäs

MAX hamburgerresturang i Våxnäs ska bygga ut sin parkering med 26 platser. Vi på Sten och Vägarbeten är stolta...
Läs mer »
2020-11-02
Anläggning Pågående

Ny utemiljö – Kronoparken

På Gitarrgatan i Kronoparken, Karlstad har vi under en längre period arbetat åt Stiftelsen Karlstadshus för att skapa en...
Läs mer »
2020-10-27
Anläggning Avslutat

Förlängning av plattform – Frykåsens Station

Vi förlänger plattformen vid Västra Ämtervkis tågstation Frykåsens Station med 40 meter längst med spåret.  Arbetet är en del av en...
Läs mer »
2020-10-14
Anläggning Pågående

Ramavtal – Karlstad kommun

På uppdrag av Karlstads kommun är vi med i arbetet för en förbättrad trafiksituation för fotgängare och cyklister. Nya...
Läs mer »
2020-10-14
Anläggning Avslutat

Infartsväg – Brandstationen & Polishuset

Polisen och brandkåren har vuxit ur sina lokaler och behöver hjälp med att bygga en ny infartsväg samt en...
Läs mer »
2020-06-11
Anläggning Avslutat

Lillängshamnen

Åt Hammarö kommun fick vi uppdraget att bygga om bryggan i lillängshamnen. Dels för att säkerställa stabiliteten mot vattnet,...
Läs mer »
2020-06-11