Projekt

Pågående

Sten & Vägarbeten

Vi jobbar med projekt över hela landet

Med huvudkontoret i Karlstad och Värmland som utgångspunkt, så har vi nära till samtliga städer och orter i hela Mellansverige. Även om detta är vårt huvudsakliga verksamhetsområde åtar vi oss även projekt i hela landet. Detta innebär att vi kan hjälpa dig som kund vart du än bor i Sverige.

Traktsjobb på annan ort är något som vi är vana vid och vi har egna personal-, verktygs- och kontorsbarracker som vi tar med oss.

Jag vill veta mer

I kartan ovan kan ni se våra pågående projekt i Sverige just nu

Våra projekt

Anläggning Pågående

Exploateringsområde – Knappstad

Sten & Vägarbeten har fått förtroende att i ett nytt exploateringsområde genomföra VA-arbete och arbetet med att verkställa nya...
Läs mer »
2021-05-12
Grundläggning Pågående

Rud Dalen

I det nya bostadsområdet på Rud Dalen på Hammarö planeras åtta nya villatomter om ca 1800 kvm vardera. Sten...
Läs mer »
2021-04-30
Anläggning Pågående

Hammar 1:62 – exploatering bostadsområde

Sten & Vägarbeten ska i exploateringsprojektet Hammar arbeta för att verkställa ny lokalgator, utföra VA-, schakt- och fyllnadsarbeten för...
Läs mer »
2021-04-12
Anläggning Pågående

E45 Östmarkskorset

Vi bygger om Östmarkskorset som ansluter till E16/E45 i uppdrag av trafikverket. Korsningen som idag är en viktig passage...
Läs mer »
2021-03-15
VA-arbeten Pågående

Sundsta torget – Karlstad

Sten & Vägarbeten har fått i uppdrag att installera nya VA-ledningar till Sundsta torg i Karlstad. Beställaren är Karlstad Kommun.   Projektet inkluderar nya dricksvatten-...
Läs mer »
2021-02-24
Bevattning Pågående

Bevattning – Sannafälltets sportcentrum

När Tingvalla idrottsplats ska rivas och det nya sportcentrumet bakom Friskis och Svettis i Karlstad ska ta form installerar...
Läs mer »
2020-12-07
Anläggning Pågående

Ny utemiljö – Kronoparken

På Gitarrgatan i Kronoparken, Karlstad har vi under en längre period arbetat åt Stiftelsen Karlstadshus för att skapa en...
Läs mer »
2020-10-27
Grundläggning Pågående

Husgrunder – Kristinehamn

Sten & Vägarbeten utför mark- och grundläggning åt Götenehus i Kristinehamn. Sammanlagt ska 10 parhus byggas i det populära...
Läs mer »
2020-10-23
Grundläggning Pågående

Kvarteret Kanoten – Karlstad

Vid Packhusgatan i Karlstad tar en ny stadsdel form – Kvarteret Kanoten. Vi har fått förtroendet att utföra markarbetet....
Läs mer »
2020-10-16