VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder heltäckande

Tjänster inom mark och anläggning samt stängsel

Inget projekt är för litet eller för stort för oss. Vi har både erfarenheten och kontakterna för att driva ett projekt effektivt och med god kvalité. 
Vi finns med hela vägen från projektering till ett färdigställt projekt och vi tycker det är viktigt att du som kund känner dig trygg genom hela arbetsprocessen. Inom koncernen har vi även ett byggföretag som gärna hjälper till vid byggnation av lokal, industri eller hus.

Våra tjänster riktar sig främst mot den offentliga sektorn och företag, men vi hjälper ibland till i privata projekt vid mån av tid. 

Tjänster
våra tjänster inom

Mark och anläggning

Markarbeten

Schakt och fyll behövs i alla projekt, en otjänlig mark kan ge stora problem om detta inte sköts rätt. Projektering och masshantering är viktiga parametrar så väl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.

Stenarbeten

Vi utför allt inom stenläggning, från plattsättning till restaurering av kallmurar. Vi erbjuder tjänster inom bland annat betong- och naturstensytor, fundament, trappor och utsmyckningar så som fontäner mm. 

ytskiktsarbeten

Efter markarbeten så behöver ytan ställas iordning. Vi utför ytskiktsarbeten för bostäder, industrier och allmän platsmark så som asfalt plattor, gummi, gräs med tillhörande utrustning ovan mark.

Grundläggning

Rätt grundarbete är de viktigaste som finns vid en byggnation. Allt bestäms av befintliga markförhållanden, möjligen behövs pålning & sprängning eller så räcker det med urschaktning och fyll. Oavsett vilket så erbjuder vi helheten ända upp till färdig betongplatta.

VA-arbeten

Vi utför alla typer av VA-arbeten. Vare sig du är i behov av att dränera en fastighet, ny tryckvattenledning till kommunen eller en totallösning för nytt VA till ett köpcenter, så hjälper vi dig. Vi kan både projektera och utföra jobbet.
våra områden inom

Stängsel och säkerhet

industristängsel

Vi erbjuder industristängsel som används till inhägnad av industritomter eller runt om fastigheter. Finns i mängder av varianter.

SÄKERHETSSTÄNGSEL​

Säkerhetsstängsel är ett grövre stängsel för att hålla obehöriga på rätt sida vid t.ex. järnvägar. Finns som paneler eller som stängsel, även med el vid högre säkerhetsklassning av objektet så som ställverk mm.

viltstängsel

Viltstängsel är ett standardiserat stängsel längs med våra vägar för att hålla djuren på rätt sida.

grindar och bommar

Vi har ett brett sortiment av både grindar och bommar inom samtliga säkerhetsklasser. Vi erbjuder bland annat slaggrindar, skjutgrindar, rotationsgrindar, gånggrindar och vikgrindar .

montage och service

Vi utför allt montage av både grindar och stängsel, även löpande service för grindar och bommar eller allmän reparation av stängsel och staket.