Bevattning

Bevattningsanläggningar

Vi erbjuder helhetslösningar inom bevattning

Sten & Vägarbeten började med tjänster inom bevattning i mitten på 80-talet. Vi har arbetat med kunder inom hela grönytesektorn, från golfbanor och idrottsanläggningar till kyrkogårdar, parker och villor. Vi utför installation, försäljning och service i Mellansverige, inklusive helhetslösningar med planering och projektering.

Produkterna vi jobbar med är så väl enklare automatikskåp som datoriserade styrsystem. Givetvis tillhandahåller vi även allt som hör till så som spridare, ventiler, pumpstationer, rör, kopplingar, fontäner med mera. Inget projekt är för stort eller litet.

Vi har en egen bevattningsavdelning som gärna ser över dina önskemål och tillsammans skapar vi en lösning som tillgodoser dina behov. Uppstår det frågor eller ändringar som man vill göra under processen har vi erfarenheten och kunskapen till att möta dina behov.

bevattning
Indelningar

Allt inom Bevattning

Bevattning

Vi levererar anläggningar från ritbordet till färdiga installationer av kompletta bevattningsanläggningar, för såväl villa som stora golfanläggningar. Vi hjälper dig gärna med allt som rör bevattning. 

Pumplösningar

Det är inte bara vid större anläggningar som det behövs tillförsel av vatten från pumpstationer, utan också vid mindre sommarvattenanläggningar. Vi utför alla typer av pumplösningar.

Fontän & Utsmyckning

Vi har genom åren utfört flertalet fontäner och utsmyckningar. Många golfbanor och dammar får den där extra touchen tack vare de fontäner som vi installerat. Våra kunder känner sig väldigt nöjda efter slutfört arbete. 

Så här jobbar vi i våra projekt

Kalkylavdelningen lämnar anbud, efter accept från kunden tar arbetsledaren över ansvaret för projektet. Avstämningsmöten och en tät kontakt med beställaren är av stor vikt för ett lyckat projekt.

För mer information kontakta Rikard

Rikard Edhlund

Ansvarig Bevattning
Rikard Edhlund

"En spridare kan de flesta montera, pumpar och styrning kräver erfarenhet"

Vi erbjuder

Kompletta bevattningsentreprenader

Vi står för helheten inom bevattningsentreprenader. Vårt tidigare systerbolag 3E bevattning med sina cirka 30 års erfarenhet har nu övergått med sin verksamhet tillbaka dit det en gång började, till moderbolaget Sten & Vägarbeten AB. 

Sedan många år tillbaka är vi återförsäljare av Toros bevattningsprogram.

Bevattning
projekt

Fler projekt inom bevattning