Projektfakta

Uppdrag: VA & Ytskikt

Projektform: Utförandeentreprenad

Kund: Karlstad Kommun

Region: Karlstad

Omsättning: 45 Mkr

Projektledare: Tomas Norberg

Ombyggnation av Karlstads historiska gångstråk

Älvpromenaden – Karlstad

I detta projekt fick vi förtroendet att bygga om Karlstads historiska gatustråk mitt i stadskärnan. Det bestod av 2 entreprenader som bägge innehöll renovering av VA, nytt ytskikt och flertalet utsmyckningar.